Disclaimer

Algemeen

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd en dan niet (meer) correct is. Smiling Faces is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Smiling Faces gecreëerde site. Smiling Faces wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijst.

Smiling Faces geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Smiling Faces afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Copyright

Alle publicaties van Smiling Faces zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn in deze voorbehouden. Niets uit schriftelijke of digitale uitgaven mag op enigerlei wijze gebruikt of vermenigvuldigd worden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Smiling Faces.

Clickgedrag

Op de website www.smilingfaces.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Smiling Faces haar dienstverlening verbeteren.

Persoonsgegevens

Op onze website bestaat de mogelijkheid om in te loggen. Wij houden hierbij rekening met de daarop van kracht zijnde wetgeving. Wij zullen dus vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Mijn Smiling Faces account

Auteursrecht

De klant/kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de geuploade  bestand. Smiling Faces aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. Smiling Faces gaat ervan uit dat het auteursrecht ervan berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

Voor beschadiging en/of verlies van geuploade bestanden kan Smiling Faces in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

Verzamelde gegevens

Als u zich aanmeldt bij onze website vragen wij u naar o.a. naam-, adres-, woonplaats- en e-mailgegevens, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om:

  • te kunnen voldoen aan uw verzoek
  • onze diensten aan u te kunnen verlenen
  • u te informeren over onze diensten

De gegevens die via de website worden verkregen en behouden, worden niet verstrekt aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de dienstverlening van Smiling Faces..

Onwettige of ongepaste uploads

Het is verboden om foto’s of teksten die strijdig zijn met enige wet of regelgeving/ fatsoen of materiaal dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, naar Smiling Faces te uploaden en/of te verspreiden. Smiling Faces zal deze direct verwijderen.

Wijzigingen

Deze disclaimer en privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.