Persoonsgebonden budget voor zorg aan huis

Als u zorg aan huis nodig heeft door ziekte, handicap of ouderdom, dan krijgt u zorg op grond van de AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Deze zorg kunt u in natura krijgen door bijvoorbeeld verpleging of verzorging bij u thuis of verzorging via een zorginstelling. Maar u kunt ook geld krijgen om zelf zorg in te kopen. Dat heet dan een persoonsgebonden budget, ook wel PGB genoemd.

De zusteronderneming van Smiling Faces, Global Care Capacity, bemiddelt buitenlandse- (caregivers) en Nederlandse zorgverleners. Onze buitenlandse zorgverleners werken tegen een aanzienlijk lager tarief dan Nederlandse zorgverleners. Hierdoor kunt u met uw PGB meer zorg inkopen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Global Care Capacity, www.globalcarecapacity.nl.   

Persoongebonden Budget aanvragen

Heeft u hulp aan huis nodig, neem dan contact op met het zorgloket in uw gemeente. Via dit zorgloket wordt beoordeelt of u volgens de gemeentelijke regels in aanmerking komt voor bijv. hulp bij het huishouden. In veel gevallen zal uw gemeente hiervoor het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) inschakelen. U komt in aanmerking voor een PGB wanneer er een indicatie is afgegeven door het CIZ. Budgethouders kunnen een aanvraag indienen bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB) om de volledige loonadministratie uit handen te nemen.

Inwonende caregivers en invloed op uw uitkering

Onze caregivers zijn altijd inwonend en moet in het GBA worden ingeschreven. Indien u een bijstandsuitkering heeft, zal het in huis nemen van een inwonende zorgverlener gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Indien u een UWV uitkering heeft, heeft dit geen gevolgen op uw uitkering. Het in huis nemen van een inwonende zorgverlener heeft ook gevolgen voor uw huurtoeslag, echter niet op uw zorgtoeslag. Indien u alleenstaand bent, gaat u met het in huis nemen van een inwonende zorgverlener, meer gemeentebelasting betalen. Een inwonende zorgverlener mag niet worden gezien als partner. Indien u een WMO budget heeft, mag de gemeente u hierop niet bekorten. Bij geen enkele gemeente in Nederland wordt aangegeven in de gemeentelijke verordening of in een beleidsregel, dat de budgethouder gekort mag worden bij het in huis nemen van een inwonende zorgverlener.