Goed verzekerd: speciale Au Pair verzekering

Verzekeringen au pairs per 1-6-2013; Meer administratie maar voordeliger uit!


Graag informeren wij u over de verzekeringen die van belang zijn voor uw au pair in samenwerking met onze verzekeringspartner JoHo Insurances.

Au pairs in Nederland worden door de Sociale verzekeringsbank gezien als werknemers. Dit heeft als gevolg dat au pairs verplicht zijn om een Nederlandse basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Aan de uitvoering van deze regelgeving zitten in praktijk een aantal haken en ogen en de dekking van een basisverzekering is niet volledig voor iemand die van buiten Nederland afkomstig is. Op de pagina in het document ”Veel gestelde vragen” op de website www.johoinsurances.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp: www.johoinsurances.nl/verzekering-nederland/ziektekosten/basisverzekering-voor-au-pairs

Sinds 1-6-2013 is een nieuwe wetgeving van kracht (MOMI). In deze wet is de zorgplicht die het au pair bureau alsmede het gastgezin hebben, richting de au pair, vastgelegd. Zorgplicht betekent een verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen, in dit geval de au pair. Wij hebben er voor gekozen om deze zorgplicht vorm te geven middels het verplicht afsluiten van een au pair verzekering.

Waarom is de au pair verzekering verplicht?
-
Met deze verzekering is er dekking voor calamiteiten (o.a. bij ongeval, overlijden & repatriëring)
- De verzekering kan ingaan op moment van vertrek, zodat de au pair verzekerd is op het moment dat ze naar Nederland afreist
- Gastgezin en au pair organisatie hebben hiermee aan een deel van de zorgplicht voldaan.

De service die wij in samenwerking met JoHo Insurances bieden is de volgende
1. Afsluiten van de au pair verzekering (voordat de au pair naar Nederland vertrekt).
2. Ondersteuning bij het afsluiten van een basisverzekering (zodra de au pair in Nederland is).
3. Ondersteuning bij het aanvragen van zorgtoeslag (zodra de basisverzekering is afgesloten).

1. Au pair verzekering

Wat betreft de au pair verzekering raden wij de ISIS au pair verzekering aan. Met de ISIS au pair verzekering is uw au pair verzekerd voor:

 • Spoedeisende acute medische kosten (af te sluiten zonder eigen risico)
 • Spoedeisende tandheelkundige kosten,
 • Bagage,
 • Medische repatriëring,
 • Terugreis kosten naar haar thuisland bij het overlijden van een familielid (1e en 2e graad),
 • Vervoer stoffelijk overschot naar haar thuisland bij overlijden,
 • Ongevallen,
 • Particuliere wettelijke aansprakelijkheid.

Zie folder voor een premie en dekking overzicht of op: www.johoinsurances.nl/verzekeringen/isis/au-pair-verzekering

Voordelen au pair verzekering:

 • U voldoet hiermee voor een deel aan uw zorgplicht,
 • De au pair is verzekerd voor calamiteiten (zie hierboven),
 • De au pair is verzekerd voor spoedeisende tandheelkundige kosten,
 • De au pair is verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid,
 • Bij de plus dekking geen eigen risico voor spoedeisende medische of tandheelkundige kosten,
 • Het eigen risico van de basiszorgverzekering kunt u verhalen op de au pair verzekering, mits het om onvoorziene spoedeisende medische kosten gaat.
 • Dekking vanaf het moment dat de au pair naar Nederland afreist.

2. Basiszorgverzekering
Met de basiszorgverzekering is de au pair verzekerd voor medische kosten. Het verplichte eigen risico op de basisverzekering is € 360,- per jaar (2014). JoHo Insurances raadt u een basisverzekering met een hoog vrijwillig eigen risico aan. Door het afsluiten van een basisverzekering met een hoog vrijwillig eigen risico daalt de premie voor de verzekering aanzienlijk. Omdat de ISIS au pair verzekering in principe al loopt vanaf vertrekdatum, is hiermee het eigen risico van de basisverzekering opgevangen wat betreft de kosten voor onvoorziene spoedeisende medische kosten. U verhaalt deze kosten op de au pair verzekering. Meer informatie op: www.johoinsurances.nl/verzekeringnederland/ziektekosten/basisverzekering-voor-au-pairs
Let op dat voor de niet gedekte kosten op de ISIS au pair verzekering (zoals bv. kosten i.v.m. drank/drugs gebruik, zwangerschap, etc.) het hogere eigen risico dan wel geldt.

Voordelen basiszorgverzekering:

 • U voldoet hiermee voor een deel aan uw zorgplicht,
 • U voldoet hiermee aan de eisen van de SVB, CVZ en de IND,
 • Dekking voor bestaande aandoeningen/ kwalen,
 • Dekking voor bijvoorbeeld psychische aandoeningen,
 • De medische kosten worden door de zorgverlener rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekeraar,
 • Niet of nauwelijks extra kosten indien de au pair zorg toeslag krijgt.

Aanvragen basiszorgverzekering
Op het moment dat uw au pair in Nederland is dient u haar in te schrijven in de GBA. Het is van belang dat de au pair bij deze inschrijving een BSN nummer ontvangt! Dit is namelijk nodig om de basiszorgverzekering aan te kunnen vragen. Tevens heeft de au pair een verblijfsvergunning nodig (buiten de EU) of een melding bij de IND (binnen de EU) om de basiszorgverzekering te kunnen aanvragen. Bij het versturen van de au pair verzekering ontvangt u de instructie hoe u de basiszorgverzekering kunt aanvragen.

3. Zorgtoeslag
De meeste gezinnen krijgen zorgtoeslag, echter zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij één oudergezinnen, de au pair wordt dan door de belastingsdienst als toeslag partner gezien en kan hierdoor geen zorgtoeslag terugkrijgen.
Afhankelijk van de situatie en het inkomen kan de au pair zorgtoeslag ontvangen. Doorgaans is de zorgtoeslag zelfs nog iets meer dan de premie voor de basiszorgverzekering. Gemiddeld genomen zal de au pair rond de € 72,- aan zorgtoeslag ontvangen (2014). Zodra u de au pair verzekering heeft afgesloten ontvangt u een instructie hoe u de zorgtoeslag kunt aanvragen en ook weer stopzetten.

Premies 2014
JoHo Insurances kan de combinatie basisverzekering en au pair verzekering aanbieden voor de volgende maand premies:

Basisverzekering in combinatie met ISIS au pair verzekering Europa: € 62,30 + € 28,- = € 90,30
Basisverzekering in combinatie met ISIS au pair plus verzekering Europa: € 62,30 + € 34,- = € 96,30
Basisverzekering in combinatie met ISIS au pair verzekering Wereld: € 62,30 + € 37,- = € 99,30
Basisverzekering in combinatie met ISIS au pair plus verzekering Wereld: € 62,30 + € 45,- = € 107,30

Bij deze berekening is geen rekening gehouden met eventuele zorgtoeslag die de au pair ontvangt.
Let op de premie voor de au pair verzekering betaalt u voor de afgesloten periode en niet per maand.

Samenvatting stappenplan verzekeringen:

 1. Aanvragen au pair verzekering die ingaat op de dag dat de au pair vanuit het buitenland vertrekt (dit doet Smiling Faces voor u).
 2. U ontvangt een email      van onze partner JoHo Insurances met het polisblad en de overige informatie omtrent de au pair verzekering.
 3. In deze email staat een link naar het afsluiten van de basiszorgverzekering en een verdere instructie omtrent aanvragen en stopzetten basiszorgverzekering en zorgtoeslag.
 4. Zodra de au pair staat ingeschreven in de GBA en tevens haar BSN nummer en verblijfsvergunning of de melding bij de IND heeft gekregen dient u zelf via de link de basiszorgverzekering aan te vragen.
 5. Zodra het polisblad van de basiszorgverzekering is ontvangen kunt u een verzoek tot zorgtoeslag in dienen. Aan de hand van een instructie die u van JoHo Insurances heeft ontvangen.
 6. Indien de au pair vertrekt dient u haar uit te schrijven uit de GBA.
 7. U moet haar basiszorgverzekering stopzetten per uitschrijfdatum uit de GBA aan de hand van een instructie die u van JoHo Insurances heeft ontvangen.
 8. Indien van toepassing dient u de zorgtoeslag per diezelfde datum stop te zetten via de belastingdienst aan de hand van een instructie die u van JoHo Insurances heeft ontvangen.

Heeft u verdere vragen dan kunt u altijd contact opnemen met JoHo Insurances:

JoHo Insurances
Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
088-3214563
insurance@joho.nl
www.johoinsurances.nl
www.expatverzekering.nl
www.joho.nl

Disclaimer: Wij hebben ons uiterste best gedaan om de informatie in dit document zo volledig mogelijk weer te geven. Wij hebben dit document samengesteld met behulp van informatie van de verantwoordelijke instanties. Wet en regelgeving kan veranderen, wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Desondanks kunnen er onverhoopt onjuistheden in dit document voorkomen. JoHo Insurances is hiervoor niet aansprakelijk. Indien gewenst kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties